iStock-1224034677

Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvar: 

 • Planering och genomförande av driftsättning relaterad till förnyelse av kraftstations el- och styrsystem 
 • Framtagande av driftsättningsprogram för el- och styrsystem 
 • Schemaläggning för åtaganden på anläggning under driftstopp 
 • Övervakning av driftsättning och överlåtande 
 • Efterlevnad av dokumentation och specifikationer 
 • Förbereda idrifttagningsdokument  
 • Se till att säkra arbetsrutiner följs 
 • Rapportera till projektledare 

Kvalifikationer: 

 • Ingenjörsexamen antingen el- eller automationsteknik  
 • Stark erfarenhet av anläggningsarbeten så som installation och driftsättning 
 • Erfarenhet av arbete i kraftstationer eller industriella anläggningar 
 • Erfarenhet av vattenkraft räknas som merit 
 • God samarbets- och kommunikationsförmåga 
 • Självständigt arbetssätt och förmåga att utveckla sitt arbete och sina processer  
 • Aktiv och flexibel arbetsattityd  
 • Flytande kunskaper i svenska är ett krav 
 • Kunskaper i finska och engelska ses som positivia 

Genom att söka en tjänst via vår webbplats blir du en del av ett nätverk av kandidater, och vi kan erbjuda dig jobbmöjligheter även i framtiden. Om möjligt, skicka oss din CV på engelska.  

För mer information, vänligen kontakta: Jenni Kuusisto, HR Manager, +358 40 183 7943, jenni.kuusisto@tekniq.fi